Vogelgebied Alicante, El Hondo

 

Parque Natural El Hondo een prachtig vogelgebied Alicante

Vergezicht vogelgebied Alicante, El HondoParque Natural el Hondo (Parc Natural de El Fondo in het Valenciaans) is een moerasgebied dat zowel permanent zoute als zoete meren omvat. Het reservaat (in 1994 kreeg het de status van Parque Natural) is van groot belang voor overwinterende vogels, vogels die aan de trek bezig zijn en tevens is het gebied uiteraard een belangrijke broedplaats voor verschillende (bedreigde soorten). El Hondo, vogelgebied Alicante, is onderdeel van ZEPA  (samenwerkingsverband op Europees niveau om essentiële gebieden voor bedreigde vogelsoorten te beschermen).

Vogelgebied Alicante; El Hondo ligt op een kleine twee uur rijden van Refugio Marnes en kan goed worden gecombineerd met een bezoek aan het reservaat Salinas de Santa Pola, ook zeer de moeite waard. Santa Pola is reeds beschreven op onze website. El Hondo is één van de belangrijkste vogelgebieden van het oosten van Spanje en is daarom een must om te bezoeken.  Witkopeend in El Hondo, vogelgebied AlicanteVooral de stabiele standvogelpopulaties van de marmereend (Marmaronetta angustirostris) en witkopeend (Oxyura leucocephala), twee bedreigde vogelsoorten in Europa, geeft de ornitologische waarde van dit reservaat aan.

Vogelsoorten die in dit prachtige vogelgebied aan de Costa Blanca voorkomen

Naast de hierboven genoemde marmereend en witkopeend komen de volgende vogelsoorten voor in en rond El Hondo: Zwartkopmeeuw, dunbekmeeuw, wintertaling, slobeend, bergeend, krooneend, tafeleend, geoorde fuut, dodaars, steltkluut, purperreiger, kwak, ralreiger, goudplevier, Vogelgebied Alicante, Vorkstaartpleviervorkstaartplevier, flamingo, baardman, buidelmees en onder de roofvogels die kunnen worden waargenomen zijn de bruine kiekendief, dwergarend, visarend en bastaardarend.

Deze laatste soort is een zeldzaamheid in dit deel van Europa. De bastaardarend heeft een GPS zender waardoor duidelijk is geworden dat deze vogel al jaren in de winter migreert vanuit Estland naar El Hondo om hier deze maanden door te brengen.

Routes door dit ´parque natural´ in Spanje

Bootje, vogelgebied AlicanteVogelgebied Alicante; Hier worden een aantal routes beschreven die met de auto of lopend kunnen worden afgelegd in en om dit reservaat. Op deze kaart staan de verschillende routes aangegeven die hier kort zullen worden besproken.

Gele route; Deze wandelroute is alleen geopend op zaterdagmorgen vanaf 08:30 uur en het is tevens de enige manier waarop je werkelijk het reservaat binnen kunt gaan. Reserveren is noodzakelijk omdat het park een groep van maximaal 50 mensen per zaterdag toelaat. Reserveren kan  via 966 678 515. Deze route heet trouwens de rode route in de officiële informatievoorziening van het park.
De route is heen en terug zo´n 5,5 kilometer lang en voert langs verschillende observatiehutten.

Blauwe route; Dit is een route per auto van ongeveer 7 kilometer lang langs de noordgrens van het reservaat. Hier staan onder andere palmboomplantages (de regio rond Elche is hier bekend om) en in dit gedeelte kunnen roofvogels zoals de blauwe kiekendief, bruine kiekendief en dwergarend worden waargenomen. Dit gebied is een onderdeel van het habitat van onder andere de scharrelaar, de (Iberische) groene spechten, de draaihals, de Iberische klapekster etc.

Groene route; Dit is wederom een wandelroute die is gelegen rondom het informatiecentrum. Deze voert langs verschillende observatiehutten en geeft een prachtig beeld van de verscheidenheid aan fauna die het reservaat rijk is.

Rode route; Deze route wordt per auto afgelegd en is zo´n 10 kilometer lang en voert onder andere langs de zuidgrens van het reservaat. Dit betreft een cultuurlandschap, akkers en percelen waarbij de intensivering van de landbouw nog niet is opgetreden. Sommige stukken landbouwgrond worden af en toe geïrrigeerd waardoor er plassen ontstaan en dit zorgt voor een ideaal habitat voor verschillende steltlopers. Purperreiger, vogelgebied Alicante, El HondoIn de lente is het de plek bij uitstek om vorkstaartplevieren te zien. Daarnaast worden hier geregeld roofvogels waargenomen zoals de blauwe en de bruine kiekendief, de dwergarend en, met geluk, de visarend. Houd ook een oog op de verlaten schuurtjes en boederijtjes voor de steenuil die hier voorkomt en dit is een soort die dikwijls een dergelijk gebouw als uitvalsbasis gebruikt. Langs de zuidkant van het reservaat loopt de Via Camino en hier staan (na het oversteken van de weg) ook een tweetal observatiehutten aan de kant van de CV-855.

Waarnemingen

Hier een link naar de waarnemingen van Joep tijdens zijn bezoek aan El Hondo.

Geniet van een bezoek aan dit vogelgebied Alicante, een voor vogelaars een waar walhalla!