Vogels waarnemen Spanje, de Dwergarend

Vogels waarnemen Spanje, de dwergarendDwergarend (Hieraaetus pennatus) een observatie die de moeite waard is tijdens vogels waarnemen Spanje

 

De dwergarend – grootte 45 – 50 cm, spanwijdte 110 – 132 cm, is ongeveer net zo groot als een buizerd en is daarmee de kleinste arend die in Europa voorkomt. Het bijzondere aan deze soort is dat die in twee kleurvormen voorkomt, een lichte en een donkere vorm. De lichte vorm is het meest talrijk en in deze kleur is de arend ook het best te herkennen. In deze vorm is het voorste gedeelte van de vleugels, en de romp kenmerkend wit gekleurd, met een brede donkere vleugelachterrand. De staart heeft een gruizige kleur en de kop is ook donkerder dan de romp, grijs/bruin gekleurd. In de donkere vorm is de roofvogel gemakkelijk te verwarren met bijvoorbeeld een zwarte wouw, buizerd of bruine kiekendief maar is door de rechthoekige staart te onderscheiden. Dwergarenden komen voor in het zuidelijke deel van Europa waarin Frankrijk de noordelijke grens van het gebruikelijke verspreidingsgebied aangeeft. Het aantal broedparen wordt in Europa geschat tussen de 4500 – 9000 waarvan minimaal ongeveer 3000 broedparen in Spanje voorkomen. Spanje is dus een belangrijk toevluchtsoord voor deze soort en de vogels komen zo goed als voor in alle regio’s, de canarische eilanden, Ceuta en Melilla zijn hierop een uitzondering. Hier kan de soort alleen tijdens de trek worden waargenomen.

Vogels waarnemen Spanje; Dwergarenden zijn migrerende vogels en de meerderheid van de populatie verblijft in de wintermaanden in Afrika, zuidelijk van de Sahara. Echter is er uit recentelijk onderzoek duidelijk geworden dat er ook vogels overwinteren in de kustgebieden aan de Middellandse Zee. Dwergarenden kunnen in de omgeving van Refugio Marnes dus het hele door worden waargenomen. Van oudsher wordt de soort gezien als een vogel die aan bossen is gebonden maar dwergarenden komen in uiteenlopende landschappen voor. Deze roofvogel jaagt vooral op middelgrote vogels zoals merels, hoppen, duiven, patrijzen, eksters en lijsters, afhankelijk van hetgeen in de leefomgeving van de dwergarend voorkomt. Daarnaast eet de soort konijnen en is het niet zelden dat er wordt gejaagd op reptielen zoals grote hagedissen. Dwergarenden maken vrijwel altijd nesten in de vork van een boom, hier bouwen ze een nieuw nest of ze repareren een nest dat eerder in gebruik is geweest. Een uitzondering hierop zijn de Balearen waar ze nesten maken op uitsparingen in rotspartijen.

Hier een filmpje waarbij de vogel mooi in vlucht te zien is, veel plezier met vogels waarnemen Spanje!