Vogelen Valencia, slechtvalk

Vogelen Valencia, de slechtvalk een prachtobservatie en een snelle jongenSlechtvalk  (Falco peregrinus) een snelle jongen en pracht observatie tijdens vogelen Valencia

De slechtvalk   – grootte 39-50 cm, spanwijdte 95-115 cm, is een bekende en aansprekende vogelsoort. Één van de belangrijkste redenen hiervoor is dat deze soort de snelste vogel ter wereld is. Over de absolute topsnelheid is echter nog steeds discussie; de experts zijn het er wel over eens dat het  boven de 200 kilometer per uur ligt. De slechtvalk is de wijdst voorkomende grote valk in Europa. De vogel is te herkennen aan de leigrijze bovenkant, de lichte keel/borststreek en de smalle bandering op de rest van de romp en de vleugels.

Vogelen Valencia: De zwarte baardstreek onder het oog is kenmerkend voor deze soort en van dichtbij is de gele ring rond de ogen zichtbaar. In de vlucht is de slechtvalk te herkennen aan het gedrongen lichaam en de spitse vleugels, de vleugelslag is ondiep en is iets stijf ogend. Een interessant feit is dat vrouwtjes een stuk groter zijn dan de mannetjes, als ze samen worden waargenomen is het verschil duidelijk te zien. Slechtvalken vangen hun prooi (bijna uitsluitend middelgrote vogels zoals duiven) door middel van een duikvlucht op hoge snelheid, de kracht die bij de botsing vrijkomt zorgt ervoor dat de prooi doorgaans al bewusteloos of zelfs dood is. Vervolgens wordt de prooi vaak vervoerd naar een vaste eetplaats.

Vogelen Valencia; Slechtvalken komen in veel verschillende habitats over de hele wereld voor zo lang ze er maar genoeg prooien kunnen vinden en er genoeg open landschap is. Dit laatste heeft de slechtvalk nodig voor zijn jachttechniek. In de keuze voor een geschikte broedplaats is deze soort wel kieskeurig, vaak worden steile rotswanden verkozen. Spanje herbergt 25 % van de naar schatting 10.000 broedparen in Europa omdat er hier veel van zulke plekken zijn. Op de rotspartij achter Refugio Marnes bevindt zich hoogstwaarschijnlijk ook een territorium van een slechtvalk want die laat zich vaak vliegend langs de kliffen zien. Slechtvalken zijn standvogels in gebieden waar de winters mild zijn zoals aan de Costa Blanca. Vogelen Valencia een fascinerende vakantie is verzekerd. Voor meer vogelinformatie  kijk eens hier bij de Costa Blanca Bird Club