Vogelen buitenland, de rotszwaluw

De rotszwaluw een waarneming aan de Costa Blanc Spanje, vogelen buitenlandRotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris) een mooie observatie tijdens vogelen buitenland

De rotszwaluw (Avión roquero in het Spaans) – grootte 14 cm, is een standvogel in Spanje en dus ook in de omgeving van Refugio Marnes te zien, met andere woorden: de soort is het hele jaar aanwezig. Qua uiterlijk lijkt deze vogel op een oeverzwaluw, maar de rotszwaluw is groter en heeft bredere vleugels. Dit zijn kenmerken die alleen voor de ervaren vogelaar doorslaggevend kunnen zijn in de determinatie. Een ander beter herkenbaar onderscheidend aspect is de witte buik van de oeverzwaluw en de donkere borstband, die bij de rotszwaluw ontbreekt. Ook is de buik van de rotszwaluw niet zo licht gekleurd. De kleur van de rug is grijsbruin, de onderzijde is lichtbruin en een opvallend kenmerk zijn de witte stippen op de staart (te zien in de vlucht). De soort broedt van zeeniveau tot ongeveer 2500 meter hoogte, maar om te foerageren komen ze nog hoger. ’s Zomers verkiezen rotszwaluwen hogere hoogtes (bergen en kloven) en ’s winters trekken ze vaak naar lager gelegen gebieden, bijvoorbeeld kustmoerassen, er is wel degelijk sprake van een migratie alleen is de maar gedeeltelijk.

Vogelen buitenland; Rotszwaluwen broeden vooral tussen de rotsen (bij voorkeur van kalksteen) maar broeden ook in door de mens gemaakte objecten zoals bijvoorbeeld bruggen en tunnels. De soort leeft vooral van kleine, vliegende insecten (vliegen, muggen en kevers) en de jachttechniek die ze gebruiken is het langzaam vliegen langs kliffen en dan het oppikken van deze ongewervelden. Ze jagen alleen of in kleine groepen en in het broedseizoen blijven ze dichtbij het nest. De nesten bouwen ze van aarde, net als de boerenzwaluw, in de vorm van een halve kom in een spleet in de rotsen of onder een overhangend object (hier een filmpje van een boerenzwaluw die een nest bouwt). Rotszwaluwen nestelen over het algemeen alleen, of soms in kleine groepen van ongeveer 5 nesten. Hetzelfde nest wordt hersteld en een aantal jaren achter elkaar gebruikt.