Vogelen Alicante – de raaf

vogelen alicante, de raaf een observatie tijdens je vogelvakantie in SpanjeRaaf (Corvus corax) een observatie tijdens vogelen Alicante

De raaf  – grootte 65 cm – spanwijdte 120 cm is de grootste zangvogel van Europa, op het eerste gezicht lijkt dit vreemd want een raaf is niet direct de soort waaraan bij een zangvogel wordt gedacht. Raven zijn als dusdanig ingedeeld vanwege het uiteenlopende arsenaal aan geluiden dat ze produceren. Het bekendste geluid is hier te vinden. Wanneer raven overvliegen is dit geluid te horen en het wordt verondersteld dat dit een roep is om de aanwezigheid aan soortgenoten kenbaar te maken.

Vogelen Alicante; De raaf kan worden verward met een zwarte kraai maar is een stuk groter (het verschil is ongeveer 16 cm). Daarnaast is de wigvormige staart van de raaf duidelijk zichtbaar in de vlucht, kraaien hebben een meer rechthoekige staart. Raven zijn omnivoor; ze eten aas, zaden en vruchten, insecten, maar ook zoogdieren. Ze jagen op prooien tot en met de grootte van konijnen. In het broedseizoen jagen ze ook op kuikens van andere vogels. Zangvogelliefhebbers achten de Raaf schadelijk in verband met het ´stelen´ van eieren en het leeghalen van nesten.

Ravenliefde, liefde voor het leven

Vaak worden Raven in paren gezien (een raven paar blijft vaak voor het leven bij elkaar), broedvogels trachten één van de twee vogels weg te jagen waarop de tweede raaf het nest plundert. Daarnaast zijn ze vaak in grote groepen te vinden op vuilnisbelten of bijvoorbeeld ’s morgens vroeg langs wegen waar ze zoeken naar dieren die zijn aangereden door het verkeer.

Vogelen Alicante; Deze voorbeelden geven aan dat raven zich gemakkelijk aanpassen aan hun omgeving en zijn daarom ook in een veelvoud van biotopen te vinden. Raven komen voor in uitgestrekte bosgebieden, in kustgebieden met kliffen, op landbouwgronden en bijvoorbeeld in bergachtig gebied. Hun nesten bouwen ze in hoge bomen of in uitsparingen in rotsen. Het gegeven dat kraaiachtigen intelligente vogels zijn is evident en wetenschappelijk onderbouwd, in deze boeken is daar alles over te vinden: auteur Bernd Heinrich; Mind of the Raven en Ravens in Winter en de boeken van auteur John Marzluff; In the Company of Crows and Ravens en Dog Days, Raven Nights. Niet wetenschappelijk maar wel leuk is deze video van een klein experiment met een raaf. Op het erf van Refugio Marnes zijn vaak twee raven te zien, die hun aanwezigheid flink duidelijk maken door luidruchtig over te vliegen.