Vogelgebied Costa Blanca, Vall de Pop

Vogelgebied Costa Blanca, Vall de popVall de Pop een ´mancomunidad´ hier beschreven als vogelgebied Costa Blanca

Vall de Pop (de Pop Vallei in het Nederlands) biedt een veelvoud van verschillende habitats omdat het ligt ingeklemd tussen verschillende bergketens, er al eeuwenlang landbouw wordt bedreven op bepaalde vlakke gedeeltes en omdat een rivierbedding de gehele vallei doorkuist (Rio Jalón). De Vall de Pop werd van oudsher gevormd door de dorpen Parcent, Murla, Benichembla en Alcalalí en in 1991 zijn hier de plaatsen Jalón, Llíber, Senija en Castell de Castells bijgekomen, hiermee tevens het pallet van het toeristische aanbod uitbreidend.

Vogelgebied Costa Blanca; Komende vanaf Refugio Marnes is Senija het eerste dorp van de Vall de Pop dat wordt bereikt. Senija is gelegen op een heuvel op ongeveer 270 meter boven zeeniveau, hier zijn onder andere naaldbomen te vinden. Vanaf het plaatsje Llíber wordt de echte vallei ingereden. Tussen Llíber en Jalón wordt duidelijk dat dit tot op de dag van vandaag een belangrijk agrarisch gebied is. Het staat hier vol met wijn-, olijfboom- en amandalboomgaarden. Llíber is zo’n 100 meter lager gelegen dan Senija. Na Jalón gaat het hoogteprofiel weer wat omhoog richting Parcent en de dorpjes Murla en Benichembla liggen vervolgens beide op ongeveer 300 meter hoogte. Vanaf Murla kenmerkt het gebied zich door een enorme rust. Er is veel minder bedrijvigheid dan de plaatsen die richting de kust liggen. Het laatste dorpje in de Vall de Pop, Castell de Castells, is het hoogst gelegen op meer dan 500 meter boven zeeniveau. Deze afwisseling in hoogtes zorgt voor een verscheidenheid aan landschappen en veel verschillende soorten vogels die hier leven. In de agrarische gebieden (Llíber, Jalón) kunnen er bijvoorbeeld witte kwikstaarten en gele (Iberische) kwikstaarten (zomer), hop, graspieper (winter), putters, zwartkop, kleine zwartkop, torenvalk, zwarte roodstaart, Europese bijeneter (zomer), scharrelaar (zomer), koereiger, slangenarend (zomer), dwergarend worden waargenomen.

Vogelgebied Costa Blanca; In de bergachtige gebieden van de Vall de Pop (Murla, Benichembla en Castell de Castells) komen onder vele andere de volgende soorten voor:  koperwiek (winter), blauwe rotslijster, alpenkraai, rotszwaluw, (Alpen) gierzwaluw (zomer) en moeilijker te zien maar wel spectaculair zijn de roofvogels, zoals de steenarend, de havikarend, de slechtvalk  en de grootste uilensoort van Europa, de oehoe, die ook in deze regio voorkomen. Veel plezier bij een bezoek aan dit vogelgebied Costa Blanca ´Vall de Pop´.

Kijk voor engelstalige informatie over vogelen aan de Costa Blanca eens hier