Vogelsoorten Spanje, de kuifmees

Een vogelobservatie in Spanje, de kuifmeesKuifmees (Parus cristatus) een van de waar te nemen vogelsoorten Spanje

De kuifmees – grootte 11,5 cm- is een vaak geziene vogel op het erf van Refugio Marnes en dan vooral in en rond de dennenbomen. Het is een spectaculair vogeltje met een zwart-wit gekleurde kuif en, gezien van dichtbij, een prachtig, helderrood oog. De kop is overwegend wit, met een zwart keel gedeelte en een zwarte, halve ovale lijn die de vorm heeft van een groot oor. Doordat kuifmezen voornamelijk in naaldbomen voorkomen zijn ze vaak lastig visueel waar te nemen. Ze hebben echter een karakteristieke roep die hun aanwezigheid verraadt, de kenmerkende roep is aan het begin van dit filmpje te horen. Kuifmezen lijken de voorkeur te geven aan dennenbossen maar zijn ook in loofbossen te vinden. De soort is een standvogel en migreert dus niet (Behalve als de omstandigheden te extreem worden) en komt voor op het gehele vaste land van Spanje (afwezig op de Balearen en Canarische eilanden) maar is zeldzamer in boomlozere gebieden zoals de Tajo en Ebro delta’s. Kuifmezen leven vooral van zaden maar eten ook spinnen en insecten. Nesten worden gemaakt in natuurlijke gaten in boomstronken of takken, ook zijn er gevallen bekend waarbij er een nest in het nest van een roofvogel werd gemaakt.