Vogelgebieden Spanje, sierra de mariola

Sierra de Mariola een must als het gaat om vogelgebieden Spanje

vogelgebieden spanje, sierra de mariolaSierra de Mariola is een bergketen in de provincie Alicante en wordt na ongeveer anderhalf uur rijden vanaf Refugio Marnes  bereikt. De Sierra de Mariola is in 2002 tot natuurreservaat benoemd. Het gebied beslaat 16.000 hectare en de hoogte piek in deze bergketen is de Montcabrer (1390 m). Tussen de 16e en 20e eeuw werd er door de mensen die in dit gebied leefden sneeuw verzameld in ijskelders. De samengedrukte sneeuw werd ijs en dit werd bewaard tot de zomermaanden en verkocht in de omgeving om bijvoorbeeld voedsel te conserveren. Deze ijskelders vormen nog steeds prominente bouwwerken in de omgeving. Ook kent het gebied veel natuurlijke waterbronnen en dit is de reden waarom er al eeuwenlang mensen zijn gevestigd.

Vogelgebieden Spanje; De overvloed aan water heeft er ook voor gezorgd de Sierra de Mariola een enorme rijkdom aan flora en fauna kent, er komen bijvoorbeeld rond de 1400 soorten planten voor. Zoogdieren die in het natuurreservaat leven zijn genetkatten, wilde zwijnen, steenmarters, vossen, dassen, en bijvoorbeeld wilde katten. Vogels die in de verschillende habitats van dit reservaat kunnen worden waargenomen zijn onder andere: groene specht, zwarte mees, kuifmees, putter, kruisbek, boomleeuwerik, blauwe kiekendief, bosuil, Europese kanarie, steenarend, slechtvalk, havik, oehoe, kerkuil. Vogelgebieden Spanje bieden een grote rijkdom aan habitats en vogelsoorten

Sierra Mariola één van de vogelgebieden Spanje waar je de vale gier kan waarnemen.

Speciale aandacht verdient de vale gier. In 2000 is er een herintroductieprogramma (Proyecte Canyet) voor deze soort gestart. Vale gieren zijn in dit gebied meer dan een eeuw afwezig geweest. Tijdens de start van dit project zijn er 16 vogels uit verschillende opvangcentra in Spanje verspreid over twee jaren uitgezet. In 2005 werd het eerste kuiken van de vogels van het herintroductieprogramma geboren.  Tot op de dag van vandaag is er weer een stabiele populatie van 80 dieren in dit gebied en kan het project als succesvol worden beschouwd. De gieren hebben de kliffen rond het Cint ravijn gekoloniseerd en kunnen daar dus ook het beste worden geobserveerd. In Sierra de Mariola kunnen er mooie, kortere en lange wandeltochten worden gemaakt. Een Engelstalige link naar de website van de Valenciaanse overheid met wandelpaden in het gebied vind je hier. Voor een leuke logeerplek kijk eens hier Refugio Marnes