Gezocht partner, mede ondernemer

Dus je denkt er over om te emigreren naar Spanje?

Houd je er van om op het platteland wonen, heb je al een hele tijd een goed idee waarvoor je veel ruimte nodig hebt.  Wij kunnen ons niet voorstellen dat er geen passend project is om onze grond nuttig te gebruiken en deze plek in land en tuinbouw kundig opzicht verder tot ontwikkeling te brengen. Maar waar dan in Spanje, dat is een belangrijke vraag voor iedereen die dat overweegt. Spanje is een enorm groot en divers land, heb je de Costa Blanca en het land van Valencia al eens overwogen? Klik op deze link en lees alles over onze omgeving

emigreren naar spanje

afbeelding van het roer om

Deelnemen in een prachtige onderneming in Spanje

Wij hebben Refugio Marnes in 2003 gekocht en vanaf dat moment is het project uitgegroeid tot een origineel en goed lopend toeristisch concept

De achtergronden van onze wens tot samenwerking zijn dat we hier een enorm groot bezit  hebben, maar wijzelf niet toe komen, of beter gezegd niet zelfstandig toekomen, aan het ontwikkelen van de agrarische/semi agrarische mogelijkheden die Refugio Marnes biedt.

Verder zouden we de lasten die dit project ook met zich meebrengt graag delen met een 2e ondernemer of initiatiefnemer om nog meer van dit prachtige project te kunnen genieten en het met meer middelen het verder en beter te kunnen ontwikkelen.

emigreren naar spanje Marnes bestaat uit oude cultuurgrond en is niet geschikt voor moderne landbouw. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen landbouw op kan bedrijven. De enorme hoeveelheid ruimte zou ook ten dienste kunnen worden gesteld van bijvoorbeeld een natuurbeschermingsproject. De opzet is om in overleg met jou tot een zinvolle en mooie invulling te komen van de ´boerderij´ kant van dit prachtige Agriturismo.

Voorbeeldprojecten waar wij aan denken,

 • Natuurbescherming, een fok, informatie en opvangcentrum voor inheemse bedreigde fauna of Flora.
 • Een begrazingsproject middels, geiten, schapen, alpacas in combinatie met het in weer ´in shape´ brengen van bestaande olijven, johannesbrood, amandel bomen bestand en aanvullingen daarop.

Heb jij een veel beter idee? laat het ons weten!

Naar wie zijn wij op zoek? Lees verder als je interesse gewekt is

We denken aan een leuke, energieke, initiatiefrijke, en´out of the box´ denkende man of vrouw die:

 • De Nederlandse nationaliteit heeft
 • in staat is een initiële investering te doen
 • In staat is zelfstandig te werken
 • denkt in termen van duurzaamheid
 • Oog heeft voor ambiance en omgeving
 • Affiniteit heeft met of kleinschalige landbouw, (boerderij) dieren of natuur, natuurbescherming of een ander fantastisch idee heeft.
 • idealiter tussen de 35 en de 45 jaar is
 • Het liefst woont op een afgelegen plek
 • Goed in staat is sociale contacten te leggen en te onderhouden
 • In staat is een deel van zijn of haar inkomen zelf te genereren op deze plek
 • Eigen vervoer heeft
 • Fincancieeël in staat is een huur of pacht op  te brengen voor het project.

Wil je emigreren naar Spanje, lees hier wat ons Agriturismo in Spanje jou mogelijk te bieden heeft:

 • De ruimte, nl 20 hectare, grond,
 • Een heerlijke plek om te leven en te werken
 • Een goede en relaxte/informele woon en werkomgeving
 • De mogelijkheid om op het erf te wonen. Afhankelijk van de bijdrage die het project levert aan Refugio Marnes kan deze woonruimte gestalte krijgen. Tiny house/eco pod is een mogelijkheid die verkent kan worden.
 • Contacten bij gemeentelijke en provinciale overheden/belastingen, banken etc.
 • Afhankelijk van het gekozen doel, begeleiding van het project
 • Bemannen van het project/monitoring van het project bij afwezigheid van de initiatiefnemer M/V
 • Mee denken bij het vorm en invulling geven aan het initiatief

Wil je meer weten mail ons en dan nemen we contact met je op