Gezocht hospitality crack anex boer

Mee werken in de hospitality van een agriturismo & goed boeren

agriturismo spanjeWij hebben Refugio Marnes in 2003 gekocht en vanaf dat moment is het project uitgegroeid tot een origineel en goed lopend toeristisch concept. Op dit moment zijn we bezig met het openen van 3 tal nieuwe locaties en wordt het tijd om ons team uit te breiden.

De achtergronden van onze wens tot samenwerking zijn dat we hier een enorm groot bezit  hebben, maar wijzelf niet toe komen, of beter gezegd niet zelfstandig toekomen, aan het ontwikkelen van de agrarische/semi agrarische mogelijkheden die Refugio Marnes biedt.

Refugio Marnes bestaat uit oude cultuurgrond en is niet geschikt voor moderne landbouw. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen landbouw op kan bedrijven. De enorme hoeveelheid ruimte zou ook ten dienste kunnen worden gesteld van bijvoorbeeld een natuurbeschermings project. De opzet is om in overleg met jou tot een zinvolle en mooie invulling te komen van de ´boerderij´ kant van dit prachtige agriturismo.

Naar wie zijn we op zoek

We denken aan een leuke, energieke, initiatiefrijke, en´out of the box´ denkende man of vrouw die

 • De Nederlandse nationaliteit heeft
 • Gastvrij is en een mensen mens
 • In staat is zelfstandig te werken
 • Oog heeft voor ambiance en omgeving
 • Affiniteit heeft met hospitality & de praktische werkzaamheden die daar uit voortvloeien
 • Affiniteit heeft met kleinschalige landbouw, (boerderij) dieren, natuur, natuurbescherming
 • idealiter tussen de 35 en de 45 jaar is
 • Het liefst woont op een afgelegen plek
 • Goed in staat is sociale contacten te leggen en te onderhouden
 • In Spanje woont of daar plannen toe heeft en zich hier het liefst al goed in verdiept heeft
 • In staat is een deel van zijn of haar inkomen zelf te genereren op deze plek
 • Minimaal Engels, maar het liefst ook Duit en Spaans sprekend
 • Eigen vervoer heeft

Wat heeft Refugio Marnes te bieden:

 • De ruimte, nl 20 hectare, grond,
 • Een heerlijke plek om te leven en te werken
 • Een goede en relaxte/informele arbeidsomgeving
 • Een arbeidscontract voor 20 uur per week,  volgens Spaanse regelgeving
 • De mogelijkheid om op het erf te wonen. Afhankelijk van de bijdrage die het project levert aan Refugio Marnes kan deze woonruimte gestalte krijgen
 • Contacten bij gemeentelijke en provinciale overheden/belastingen, banken etc.
 • Afhankelijk van het gekozen doel, begeleiding van het project
 • Bemannen van het project/monitoring van het project bij afwezigheid van de initiatiefnemer M/V
 • Mee denken bij het vorm en invulling geven aan het initiatief

Wil je meer weten, schrijf ons en dan nemen we contact met je op