Agroturismo in Spanje; Grazers bij de brandweer

het afnemen van het aantal schapenkuddes leidt tot een groter brandgevaar...Agroturismo in Spanje

Van oudsher werden de bergen en laagten hier in ´la Comunidad Valenciana´ begraasd door grote kuddes hoofdzakelijk geiten en schapen. Deze boerderijdieren waren onderdeel van een geheel agrarische samenleving die eeuwen lang bestaan heeft zoals overal in Europa. Met de komst van het toerisme en de daarmee gepaard gaande enorme bouwwoede is deze bedrijfstak marginaal geworden. Heel af en toe zie je nog een herder met zijn sombrero, zijn hond en een wisselend aantal schapen, geiten en soms zelfs ezels.

...doordat de onderbegroeiing niet meer wordt onderhoudenDeze kuddes hadden behalve het voorzien in het onderhoud van hun eigenaar een zeer belangrijk bijkomstig voordeel: het kort houden van de onderbegroeiing die vooral in de herfst, winter en voorjaar groeit. Het sterk afnemen van de begrazing maakt grote delen van Spanje en zo ook de Costa Blanca nog kwetsbaarder voor het ontstaan van brand. Ooit werd er overbegraasd en werden delen van Spanje kale woeste leegten doordat er teveel grazers waren, nu is het tegendeel het probleem.

In Nederland is het gebruiken van grazers een heel gebruikelijke vorm van natuur-beheer en ook wel brandpreventie. In Spanje is ´Pasto Cortafuegos´ (vrijvertaald herderlijke vuurbestrijding) een ´nieuwe moderne´ vorm van vuurbestrijding!! Refugio Marnes wil deze vorm introduceren op haar eigen erf maar ook in haar directe omgeving.

Refugio Marnes gaat ezels, geiten en schapen inzetten...

  • Refugio Marnes wil een initiërende rol spelen bij de herintroductie van deze oeroude vorm van extensieve dierhouderij
  • De langdurige coördinatie van dit project op zich nemen
  • Zoeken naar afzetmogelijkheden voor de ´bijproducten van deze vorm van dierhouderij (melk, wol, vlees)
  • Deze producten waar mogelijk gebruiken in de keuken van Refugio Marnes maar ook de omliggende restaurants.

...om de terrassen te onderhouden en in ere te herstellenWoon je aan de Costa Blanca en zie je het zitten om ´deeltijd´met een kudde schapen en een hond van het landschap te genieten. Heb je ideeën over hoe de producten te produceren of af te zetten. Of zou je zelfs dit project (deels) op je willen nemen, neem dan contact met ons op! [email protected]